งานออกแบบ และควบคุมการสร้างงานประติมากรรม
ออกแบบ และควบคุมการสร้างงานประติมากรรมสำริดขนาดเท่าคนจริง
พระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รูปเจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควาย จากเรื่องสังข์ทอง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ.๒๕๓๔– ๒๕๓๕
ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ออกแบบ และควบคุมการสร้างประติมากรรมสำริดขนาดเท่าคนจริง
พระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รูปไกรทองสู้กับชาละวัน จากเรื่องไกรทอง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ.๒๕๓๙– ๒๕๔๐
ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ออกแบบดวงตราไปรษณียากร | ออกแบบ และควบคุมการสร้างงานประติมากรรม | ออกแบบม่านทอเป็นภาพจิตรกรรมไทยประเพณี
 
  จิตรกรรม วาดเส้น งานออกแบบ งานประณีตศิลป์ งานวรรณกรรม ฐานข้อมูลผลงาน
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 4 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 2759