งานออกแบบ และควบคุมการสร้างงานประติมากรรม
 
   
ออกแบบและควบคุมการสร้างประติมากรรมสำริดขนาดเท่าคนจริง
พระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนถวายลิง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ.๒๕๔๕– ๒๕๔๖
ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 
ออกแบบดวงตราไปรษณียากร | ออกแบบ และควบคุมการสร้างงานประติมากรรม | ออกแบบม่านทอเป็นภาพจิตรกรรมไทยประเพณี
 
  จิตรกรรม วาดเส้น งานออกแบบ งานประณีตศิลป์ งานวรรณกรรม ฐานข้อมูลผลงาน
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 22 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 42279