ร่วมสมทบทุนเพื่อโครงการต่างๆ ของมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
ทุนมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สำหรับอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปประจำชาติไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย
ชื่อบัญชี: มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
บัญชีลขที่: ๐๕๙-๒-๒๔๔๔๙-๙
* กรณีต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค และที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์มายังโทรสาร ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ทุนหุ่นตะเลงพ่าย
เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดสร้างหุ่นกระบอก "ตะเลงพ่าย" และจัดซ้อมการแสดงทุกเดือนเว้นเดือน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย
ชื่อบัญชี: ทุนหุ่นตะเลงพ่าย
บัญชีลขที่: ๐๕๙-๒-๓๘๘๕๙-๘
* กรณีต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค และที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์มายังโทรสาร ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
วัดตรีทศเทพวรวิหาร (ทุนจิตรกรรมฝาผนัง)
เพื่อเป็นทุนในการจัดสร้างจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุขุมวิท ๖๓
ชื่อบัญชี: วัดตรีทศเทพวรวิหาร (ทุนจิตรกรรมฝาผนัง)
บัญชีลขที่: ๓๖๑-๑-๐๑๕๗๙-๐
* กรณีต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค และที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์มายังโทรสาร ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ทุนจิตรกรรมฝาผนังวัดเขาสุกิม โดย นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต
เพื่อเป็นทุนในการจัดสร้างจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย
ชื่อบัญชี: ทุนจิตรกรรมฝาผนังวัดเขาสุกิม โดย นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต
บัญชีลขที่: ๐๕๙-๒-๑๐๐๐๐-๔
* กรณีต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค และที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์มายังโทรสาร ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 8 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.