แผนผังเว็บไซต์
หน้าแรก  
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

จิตรกรรม

- ภาพเหมือนธรรมชาติ
- ภาพเหมือนบุคคล
- ภาพพุทธศิลป์
- จิตรกรรมไทยประเพณี

วาดเส้น

- วาดเส้นดินสอ
- วาดเส้นหมึก

งานออกแบบ

- ออกแบบดวงตราไปรษณียากร
- ออกแบบ และควบคุมการสร้างงานประติมากรรม
- ออกแบบออกแบบม่านทอเป็นภาพจิตรกรรมไทยประเพณี

ประณีตศิลป์

- ตุ๊กตาวรรณคดี
- ลายปักชุดละคร
- ลายปักชุดหุ่นหลวง และหุ่นกระบอก

วรรณกรม

 

ฐานข้อมูลผลงาน

 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

ความเป็นมา และวัตถุประสงค์

 

งานซ่อม

- งานบูรณะจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- งานซ่อมตู้ตุ๊กตาประกอบพระเมรุมาศ
- งานซ่อมหุ่นหลวง
- งานซ่อมหุ่นวังหน้า

งานสร้าง

- จิตรกรรมไทยประเพณี - จิตรกรรมฝาผนังวัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพฯ
  - จิตรกรรมฝาผนังวัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
- ออกแบบประติมากรรม  
- ตู้วรรณคดี  
- งานประณีตศิลป์  
งานหุ่นกระบอก

หุ่นกระบอกจำลอง

 

พระอภัยมณี

 

รามเกียรติ์

 

สามก๊ก

- บทหุ่นกระบอกสามก๊ก
- ภาพหุ่นกระบอกสามก๊ก
- วีดีทัศน์การแสดง

ตะเลงพ่าย

- ที่มาของหุ่นกระบอกเรื่อง "ตะเลงพ่าย"
- บทหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย
- ภาพการแสดง
- วีดีทัศน์การแสดง
- ดนตรีประกอบการแสดง
- ฉาก และเครื่องประกอบการแสดง
- การขอบัตรชมการซ้อมหุ่นกระบอก
งานหุ่นตะเลงพ่าย

ตะเลงพ่าย

- ที่มาของหุ่นกระบอกเรื่อง "ตะเลงพ่าย"
- บทหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย
- ภาพการแสดง
- วีดีทัศน์การแสดง
- ดนตรีประกอบการแสดง
- ฉาก และเครื่องประกอบการแสดง
- การขอบัตรชมการซ้อมหุ่นกระบอก
งานพระพุทธมหาปารมีนุภาพฯ

พระพุทธรูปขนาด ๕ นิ้ว

 

พระพุทธรูปขนาด ๙ นิ้ว

 

พระพุทธรูปขนาด ๓๐ นิ้ว

 

พระกริ่ง

 

พระยอดธง

 
ร่วมสมทบทุนโครงการต่างๆ  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ติดต่อสอบถาม  
แผนผังเว็บไซต์  
 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 8 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.