ดวงตราไปรษณียากร
ออกแบบแสตมป์ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ปี ๒๕๑๖ ดวงตราไปรษณียากร ชุด ระกาสยาม ปี ๒๕๔๘
ภาพจากวรรณคดี
เรื่อง "พระลอ ตอนตามไก่"
ภาพจากวรรณคดี
เรื่อง "สังข์ทอง ตอนรจนาเสี่ยงพวงมาลัย"
ภาพจากวรรณคดี
เรื่อง "พระอภัยมณี ตอนพบนางละเวง"
แสตมป์ชุดวรรณคดีที่ชนะการประกวด
เทคนิคสีน้ำ ขนาด ๒๗ x ๔๕ มม.
ภาพ "ระกาแก้ว" จากจิตรกรรมสีน้ำมันเรื่องพระลอ
ขนาด ๓๐ x ๔๘ มม. (แนวตั้งวัดจากรอยปรุถึงรอยปรุ)

ได้รับอนุญาตจากมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ในการจัดพิมพ์

ดวงตราไปรษณียากร | ออกแบบ และควบคุมการสร้างงานประติมากรรม | ออกแบบม่านทอเป็นภาพจิตรกรรมไทยประเพณี
 
  จิตรกรรม วาดเส้น งานออกแบบ งานประณีตศิลป์ งานวรรณกรรม ฐานข้อมูลผลงาน
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 9 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 3079