ออกแบบม่านทอเป็นภาพจิตรกรรมไทยประเพณี  

ภาพร่างหน้าม่านใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๒๙

รถพระอาทิตย์

ภาพหน้าม่านใหญ่ที่ทอเสร็จติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

พระนารายณ์ทรงครุฑ

พระพรหม

ท้าวกุเวร
ออกแบบดวงตราไปรษณียากร | ออกแบบ และควบคุมการสร้างงานประติมากรรม | ออกแบบม่านทอเป็นภาพจิตรกรรมไทยประเพณี
 
  จิตรกรรม วาดเส้น งานออกแบบ งานประณีตศิลป์ งานวรรณกรรม ฐานข้อมูลผลงาน
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 9 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 235