งานวรรณกรรม
อาจารย์จักรพันธุ์กับนามปากกา "ศศิวิมล"

ศศิวิมลสับแหลก

ศศิวิมลท่องเที่ยว

ศศิวิมลว่าร้าย

รวมเรียงความของ
ศศิวิมล

คิดถึงครู

หุ่นจักรพันธุ์
       
ผลงานด้านวิชาการ
หนังสือเรื่อง "หุ่นไทย"

จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
พ.ศ.๒๕๒๙

หนังสือเรื่อง "หุ่นวังหน้า"

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิซีเมนต์ไทย พ.ศ.๒๕๔๐

เนื่องในการซ่อมหุ่นชุดรามเกียรติ์
ของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

          งานเขียนหนังสือ นับเป็นงานอดิเรกชิ้นแรกที่อาจารย์จักรพันธุ์จับทำอย่างจริงจัง เมื่อ “สุวรรณี สุคนธา” ผู้เป็นอาจารย์ และนักศึกษาศิลปากรรุ่นพี่ ทำนิตยสาร “ลลนา” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖ และปรารภว่าอาจารย์น่าจะเขียนหนังสือได้ อาจารย์เห็นสนุกที่จะได้ทดลองฝีมือด้านเขียนหนังสือ จึงเริ่มเขียนบทความโดยใช้นามปากกาว่า “ศศิวิมล” ควบคู่กับการวาดภาพประกอบเรื่องในนิตยสารลลนา เริ่มด้วยบทความทั่วไปเกี่ยวกับความงาม บทวิจารณ์ศิลปะ บทสัมภาษณ์บุคคล จนเมื่อกลับจากเดินทางท่องเที่ยวชมงานศิลปะที่ยุโรป สารคดีเรื่อง “ศศิวิมลท่องเที่ยว” จึงเป็นงานเขียนที่มีผู้นิยมอย่างยิ่งนับแต่ปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๑๘ สารคดีชุดนี้ได้จัดพิมพ์เป็นพ็อกเก็ตบุ๊คโดยต้องพิมพ์ซ้ำถึง ๓ ครั้ง และได้รับรางวัลประเภทหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๑๙

          ปี ๒๕๒๐ “ศศิวิมลสับแหลก” รวมผลงานบทความระยะแรก ได้พิมพ์ออกจำหน่าย และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๕ “ศศิวิมลตอบปัญหา” รวมผลงานตอบปัญหาต่างๆ ของผู้อ่าน ซึ่งมีอรรถรสทางวรรณกรรม และพุทธปรัชญา เป็นผลงานชิ้นล่าสุด ก่อนอาจารย์จะพักงานเขียนหนังสือไว้ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ และกลับมาเขียนต่อจนถึงปัจจุบัน

 
  จิตรกรรม วาดเส้น งานออกแบบ งานประณีตศิลป์ งานวรรณกรรม ฐานข้อมูลผลงาน
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 13 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 243