ดวงตราไปรษณียากร
ดวงตราไปรษณียากร ชุด "อัคราภิรักษ์ศิลปิน" พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ฝีมือ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินการออกแบบ และจัดสร้างดวงตราไปรษณียากร
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ดวงตราไปรษณียากร | ออกแบบ และควบคุมการสร้างงานประติมากรรม | ออกแบบม่านทอเป็นภาพจิตรกรรมไทยประเพณี
 
  จิตรกรรม วาดเส้น งานออกแบบ งานประณีตศิลป์ งานวรรณกรรม ฐานข้อมูลผลงาน
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 5 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 34658