งานประณีตศิลป์ (ลายปักชุดหุ่นหลวง และหุ่นกระบอก)

กรองคอ และอินทรธนูหุ่นหลวง

ห้อยหน้าหุ่นหลวงพระพิราพ

รัดสะเอวหุ่นหลวงพระพิราพ

ห้อยหน้า และรัดสะเอวหุ่นหลวงพาลี

ฉลองพระองค์พระนเรศวร หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย

เสื้อจตุรังคบาท หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย

เกราะหน้า หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย

รอบคอด้านหน้า - หลัง หุ่นกระบอกตะเลงพ่าย

ฉลองพระองค์พระนเรศวร หุ่นตะเลงพ่าย

ฉลองพระองค์พระเอกาทศรถ หุ่นตะเลงพ่าย

ฉลองพระองค์พระมหาอุปราชา หุ่นตะเลงพ่าย

ฉลองพระองค์พระมหาอุปราชา หุ่นตะเลงพ่าย
ตุ๊กตาวรรณคดี | ลายปักชุดละคร | ลายปักชุดหุ่นหลวง และหุ่นกระบอก
 
  จิตรกรรม วาดเส้น งานออกแบบ งานประณีตศิลป์ งานวรรณกรรม ฐานข้อมูลผลงาน
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 3 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 192