งานประณีตศิลป์ (ลายปักชุดละคร)

เสื้อแขนยาวสำหรับตัวละครตัวพระ

ลายปักเสื้อแขนยาวสำหรับตัวละครตัวพระ

อินทรธนูสำหรับเสื้อแขนยาว

พาหุรัดสำหรับเสื้อแขนสั้น

ห้อยหน้าตัวพระ

ลายปักห้อยหน้าตัวพระ

ผ้าห่มนาง

ลายปักผ้าห่มนาง

ผ้าห่มนาง

ลายปักผ้าห่มนาง

ลายปักสนับเพลา

รัดสะเอวตัวพระ
ตุ๊กตาวรรณคดี | ลายปักชุดละคร | ลายปักชุดหุ่นหลวง และหุ่นกระบอก
 
  จิตรกรรม วาดเส้น งานออกแบบ งานประณีตศิลป์ งานวรรณกรรม ฐานข้อมูลผลงาน
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 8 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 2746