งานซ่อม
 

งานบูรณะจิตรกรรมฝาผนัง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

(เขียนใหม่ทั้งหมดเนื่องจากฝาผนังชำรุด)

งานซ่อมตู้ตุ๊กตาประกอบพระเมรุมาศ

งานซ่อมหุ่นหลวง

งานซ่อมหุ่นวังหน้า

 
ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ งานซ่อม งานสร้าง
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 7 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 233