งานซ่อมตู้ตุ๊กตาประกอบพระเมรุมาศ
งานบูรณะจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม | งานซ่อมตู้ตุ๊กตาประกอบพระเมรุมาศ | งานซ่อมหุ่นหลวง | งานซ่อมหุ่นวังหน้า
 
ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ งานซ่อม งานสร้าง
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 4 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 12924