ภาพผู้เชิดหุ่นมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ผู้เชิดหุ่นสมทบ และคณะทำงานหุ่นกระบอกตะเลงพ่าย
โรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์) | โรงเรียนวัดมะเดื่อ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         
         
         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินฯ ผู้สนับสนุนการแสดงรอบปฐมทัศน์ ผู้เชิดหุ่น และคณะทำงาน ภาพการแสดง
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 4 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 2754