ตู้วรรณคดี

ตู้วรรณคดี เรื่อง อิเหนา
ตอน อิเหนาลานางบุษบาจากถ้ำทอง

ตู้วรรณคดี เรื่อง สังข์ทอง
ตอน พระสังข์พบบ่อเงินบ่อทองของนางพันธุรัต

ตู้วรรณคดี เรื่อง มณีพิชัย
ตอน นางยอพระกลิ่นแปลงกายลองใจพระมณีพิชัย

ตู้วรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์
ตอน ทศกัณฐ์ลงสวน
 
[ย้อนกลับ] จิตรกรรมไทยประเพณี งานออกแบบประติมากรรม ตู้วรรณคดี งานประณีตศิลป์
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 12 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 12932