งานประณีตศิลป์ (ตุ๊กตาวรรณคดี)
 
ตุ๊กตานางกวัก ๑

ตุ๊กตานางกวัก ๒
 

ตุ๊กตากุมารน้อย

ตุ๊กตาโกนจุก

ตุ๊กตาพราหมณ์เกศสุริยง ๑

ตุ๊กตาพราหมณ์เกศสุริยง ๒
ตุ๊กตาวรรณคดี | ลายปักชุดละคร | ลายปักชุดหุ่นหลวง และหุ่นกระบอก
 
  จิตรกรรม วาดเส้น งานออกแบบ งานประณีตศิลป์ งานวรรณกรรม ฐานข้อมูลผลงาน
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 8 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 223