ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
นิทรรศการผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต 29 ม.ค. 2561
เตรียมพบกับ "นิทรรศการผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต" ณ.มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้
นำชมนิทรรศการโดยผู้บรรยายวันละ 3 รอบ
เวลา 13:00 น. - 14:00 น. / 14:00 น. - 15:00 น. และ 15:00 น. - 16:00 น.
รูปแบบของนิทรรศการจะมีการจัดแสดงภาพเขียน หุ่นกระบอก และผลงานของท่านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
กำหนดการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
 


 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 34 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.