ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
การแสดงหุ่นกระบอก "ตะเลงพ่าย" รอบปฐมทัศน์ ๒๗ มกราคม - ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 1 เม.ย. 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีผู้สนับสนุนการแสดงหุ่นกระบอก "ตะเลงพ่าย" รอบปฐมทัศน์ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน), บริษัท โอเวชั่นสตูดิโอ จำกัด, บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามสินธร จำกัด, บริษัทเคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท บูทิคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), มูลนิธิเอสซีจี, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต... [รายละเอียด]
 


 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 11 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.