ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว
          มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต มีโครงการจัดสร้าง "พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำลองจากองค์จริง ที่ใช้เป็นพระประธานในการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง “ตะเลงพ่าย” เพื่อระลึกถึงคุณพระบูรพกษัตราธิราช และวีรบรรพชนผู้กอบกู้ และปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้ยืนยงมาจนทุกวันนี้ พระพุทธรูปองค์นี้เป็นผลงานออกแบบ และตรวจการปั้นหล่อของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ มีความงดงามด้วยพุทธลักษณะ และวิจิตรศิลป์อย่างสมบูรณ์ พระพักตร์งามสงบเปี่ยมพระเมตตา นับเป็นศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบันที่งามสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมา ดังนั้นมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต จึงดำริ และดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์จำลอง โดยมีจำนวนจำกัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสนำไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

วัตถุประสงค์
          เพื่อหารายได้มาเป็นกองทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อรวบรวมศิลปวัตถุผลงานของจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ งานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และประณีตศิลป์ ต้นฉบับแบบร่างจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดตรีทศเทพวรวิหาร และพระอุโบสถวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ศิลปวัตถุประเภทงานหุ่น ทั้งหุ่นโบราณ และหุ่นที่สร้างขึ้นใหม่ของจักรพันธุ์ โปษยกฤต และคณะ ทุกเรื่องรวมหลายร้อยตัว ทั้งยังมีเครื่องดนตรีจำนวนกว่า ๑๐๐ ชิ้น ซึ่งสมควรเก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนรุ่นต่อไปได้ค้นคว้าความเป็นไป และได้เห็นแหล่งกำเนิดของสกุลช่างศิลปะสกุลหนึ่งในแผ่นดิน

พิธีพุทธาภิเษก
          ดำเนินการพุทธาภิเษกอย่างถูกต้องเหมาะสมทุกขั้นตอนการจัดสร้าง โลหะที่ผสมหล่อได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยพระคณะจารย์สายศิษย์พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ ตลอดพรรษาของปี พ.ศ.๒๕๕๑ ณ วัดเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อันเป็นวัดที่พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย พระเถระฝ่ายอรัญวาสี ผู้เชี่ยวชาญด้านสมถะกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐานองค์สำคัญในบรรดาศิษย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ได้ก่อตั้งขึ้น และอยู่จำพรรษา ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานสรีรสังขารของท่านให้พุทธศาสนิกชนขึ้นไปกราบไหว้ขอพรอยู่เป็นประจำ ผสมทองชนวนเก่าจากรูปหล่อหลวงพ่อทอง ซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเขาสุกิมมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ทุกองค์จะบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของแท้ที่ท่านพระอาจารย์สมชายแผ่เมตตาอธิษฐานไว้ตั้งแต่ครั้งยังไม่ละขันธ์


เนื้อสำริดพิเศษ

สำริด
สำริด (ตอก / ระบุเลข)
๔๐,๐๐๐ บาท
๕๖,๐๐๐ บาท
(VAT ๗% เป็นเงิน ๔๒,๘๐๐ บาท)
(VAT ๗% เป็นเงิน ๕๙,๙๒๐ บาท)
ทองแดง
ทองแดง (ตอก / ระบุเลข)
๔๖,๐๐๐ บาท
๖๒,๐๐๐ บาท
(VAT ๗% เป็นเงิน ๔๙,๒๒๐ บาท)
(VAT ๗% เป็นเงิน ๖๖๓,๔๐ บาท)
สีพิเศษ (ช่างทำตามสั่ง)
สี
พิเศษ  (ตอก / ระบุเลข)
๕๗,๐๐๐ บาท
๗๓,๐๐๐ บาท
(VAT ๗% เป็นเงิน ๖๐,๙๙๐ บาท)
(VAT ๗% เป็นเงิน ๗๘,๑๑๐ บาท)
ชุบทอง ๖๗,๐๐๐ บาท (VAT ๗% เป็นเงิน ๗๑,๖๙๐ บาท)
ด่วน จำนวนจำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
* กรุณาสอบถามรายละเอียดข้อมูลล่าสุดจากทางมูลนิธิฯ อีกครั้ง
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี: มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เพื่อพระพุทธมหาปารมีฯ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย
เลขที่บัญชี:
๐๕๙-๒-๔๘๙๕๙-๙
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอกมัย
เลขที่บัญชี:
๐๗๘-๒-๓๐๖๑๕-๔
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย
เลขที่บัญชี:
๐๖๓-๐-๒๗๕๘๘-๑

ค่าจัดส่งเขตกรุงเทพ และปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี)
- พระหน้าตัก ๙ นิ้ว องค์แรก ๕๐๐ บาท องค์ต่อไปองค์ละ ๒๕๐ บาท

ต่างจังหวัดทั่วประเทศ (สำหรับ ๓ จังหวัดภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จัดส่งเฉพาะเขตอำเภอเมือง)
- พระหน้าตัก ๙ นิ้ว องค์แรก ๘๐๐ บาท องค์ต่อไปองค์ละ ๔๐๐ บาท

* กรณีต้องการให้จัดส่ง กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่มูลนิธิฯ อีกครั้ง


เปรียบเทียบขนาดระหว่าง
หน้าตัก ๕ นิ้ว กับ ๙ นิ้ว

 
พระพุทธรูปขนาด ๕ นิ้ว พระพุทธรูปขนาด ๙ นิ้ว พระพุทธรูปขนาด ๓๐ นิ้ว (สำริด)   พระพุทธรูปขนาด ๓๐ นิ้ว (ไฟเบอร์กลาส) พระกริ่ง พระยอดธง
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 14 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved. จำนวนผู้เยี่ยมชม: 2738