การขอบัตรชมการซ้อมหุ่นกระบอก

 

๑) ผู้สนใจเข้าชมส่งรายชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จำนวนไม่เกิน ๔ ท่านมาทางโทรสาร -๒๓๙๒-๗๗๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๕ ของเดือน โดยถือว่าผู้ติดต่อเป็นผู้แนะนำเข้าชม (หัวหน้าสาย) และโปรดโทรศัพท์สอบถามผลการจองบัตร เพื่อนัดวันมารับบัตรที่มูลนิธิฯ ในเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

๒) ผู้แนะนำเข้าชม (หัวหน้าสาย) หรือตัวแทน มารับบัตรเข้าชม และลงชื่อรับบัตรจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เลขที่ ๔๙/๑ ถนนสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ๑๐๑๑๐ ภายในวันที่ ๑๖ - ๒๐ ของเดือน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หากไม่สามารถมารับบัตรได้ ให้ส่งจดหมายพร้อมสอดซองติดแสตมป์ ๖ บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาที่มูลนิธิฯ

๓) ผู้ได้รับบัตรเข้าชมทุกท่าน กรุณากรอกรายละเอียดลงในบัตรมาก่อนล่วงหน้า เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯแทนการลงทะเบียน ในวันเข้าชมการซ้อม

หมายเหตุ: ผู้แนะนำเข้าชม (หัวหน้าสาย) โปรดตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดที่แจ้งไว้แก่มูลนิธิฯ ให้ตรงกัน กับรายชื่อ และรายละเอียดในบัตรเข้าชม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ผู้แนะนำเข้าชมแจ้งแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ที่ ๐๒-๓๙๒-๗๗๕๔ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันเข้าชมการซ้อม

กำหนดการ
๏ ประตูเปิด เวลา ๑๑.๓๐ น.
๏ เริ่มซ้อม เวลา ๑๒.๔๕ น.
๏ จบการซ้อม เวลา ๑๗.๓๐ น.