ดนตรีประกอบการแสดง

ครูบุญยงค์ เกตุคง ตีระนาดเอกให้ทางฆ้องใหญ่ เพลงพญาม่านสี่ไม้ ครูบุญยัง เกตุคง ตีระนาดทุ้มตาม

ครูบุญยงค์ ครูบุญยัง เกตุคง และครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ ๓ ศิลปินแห่งชาติมาประชุม เพื่อบรรจุเพลงให้หุ่นกระบอก เรื่อง "ตะเลงพ่าย" ที่บ้านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ ทำทางร้องให้กับหุ่นกระบอกเรื่อง "ตะเลงพ่าย" อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ครูชื้น สกุลแก้ว ครูสมบัติ สังเวียนทองอยู่ด้านหลัง

นัดประชุมบรรจุเพลงให้หุ่นกระบอกเรื่อง "ตะเลงพ่าย" ครั้งแรกที่บ้านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

 

 

 

 

 
  ฟังตัวอย่างเพลงประกอบการแสดง สนใจซีดีเพลงกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิฯ
เพลงรัวประลองเสภา
เพลงพระรามเดินดง
เพลงหุ่น
เพลงเหาะ
เพลงสีนวลใน, สีนวลนอก
เพลงเร็วสาวสวย