ข่าวประชาสัมพันธ์
 
บริษัท AIA ได้เลือกใช้ภาพหุ่นกระบอก เรื่อง ตะเลงพ่าย ของมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษกฤต ในการจัดทำปฏิทิน และสมุดบันทึกไดอารี่ สำหรับปีพุทธศักราช 2561 4 ก.ค. 2560
 
 
บริษัท AIA ได้เลือกใช้ภาพหุ่นกระบอก เรื่อง ตะเลงพ่าย ของมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษกฤต ในการจัดทำปฏิทิน และสมุดบันทึกไดอารี่ สำหรับปีพุทธศักราช 2561
 


 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 6 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.