ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชมการแสดงหุ่นกระบอก ตำนานสมเด็จพระนเรศวร เรื่องตะเลงพ่าย 30 ก.ย. 2556
 
 
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชมการแสดงหุ่นกระบอก ตำนานสมเด็จพระนเรศวร เรื่องตะเลงพ่าย ของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ (แฟ้มข่าว)
 


 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 9 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.