ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เว็บไซต์ "มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต" ได้จัดทำข้อมูลเป็น 2 ภาษา คือ ไทย และอังกฤษ 12 ก.ย. 2556
 
 
เว็บไซต์ "มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต" ได้จัดทำข้อมูลเป็น 2 ภาษา คือ ไทย และอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต และมูลนิธิฯ รวมถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งการบริจาคสมทบทุน การเช่าบูชาพระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย กำหนดการซ้อมหุ่นกระบอก "ตะเลงพ่าย"
 


 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 16 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.