ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ได้นำนิสิตชั้นปี 2 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 6 ก.ย. 2561
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2561 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ได้นำนิสิตชั้นปี 2 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" เพื่อประกอบการเรียน ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
 


 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 16 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.