ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ (ฝ่ายประถม) ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 25 ส.ค. 2561
 
 
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ (ฝ่ายประถม) ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
 


 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 13 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.