ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนสยามสามไตร (ระบบการศึกษาวิถีพุทธ) ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 23 ส.ค. 2561
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสยามสามไตร (ระบบการศึกษาวิถีพุทธ) ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
 


 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 14 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.