ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต 19 ก.ค. 2561
 
 
เริ่มวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
เปิดทุกวัน เวลา 13:00 น. - 16:30 น.
ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
เลขที่ 49/1 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร 02-392-445, 087-332-4567
Line ID: chakrabhand-ex
 


 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 14 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.