การแสดงหุ่นกระบอก "ตะเลงพ่าย" รอบปฐมทัศน์ ๒๗ มกราคม - ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีผู้สนับสนุนการแสดงหุ่นกระบอก "ตะเลงพ่าย" รอบปฐมทัศน์ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน), บริษัท โอเวชั่นสตูดิโอ จำกัด, บริษั... [รายละเอียด]