การแสดงหุ่นกระบอก "ตะเลงพ่าย" รอบปฐมทัศน์ ๒๗ มกราคม - ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 1 เม.ย. 62
โรงเรียนสยามสามไตร (ระบบการศึกษาวิถีพุทธ) ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต 13 ก.ย. 61
โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 10 ก.ย. 61
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ได้นำนิสิตชั้นปี 2 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 6 ก.ย. 61
โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 3 ก.ย. 61
สมาคมศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 2 ก.ย. 61
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 31 ส.ค. 61
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ (ฝ่ายประถม) ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 25 ส.ค. 61
โรงเรียนสยามสามไตร (ระบบการศึกษาวิถีพุทธ) ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าชม "นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรกฯ" 23 ส.ค. 61
นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต 19 ก.ค. 61
บริษัท AIA ได้เลือกใช้ภาพหุ่นกระบอก เรื่อง ตะเลงพ่าย ของมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษกฤต ในการจัดทำปฏิทิน และสมุดบันทึกไดอารี่ สำหรับปีพุทธศักราช 2561 4 ก.ค. 60
มูลนิธิฯ ได้จัดสร้างล็อตเก็จพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ฝีมือท่านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เพื่อสะสมบูชาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล (จำนวนจำกัด) 20 ก.พ. 60
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชมการแสดงหุ่นกระบอก ตำนานสมเด็จพระนเรศวร เรื่องตะเลงพ่าย 30 ก.ย. 56
เว็บไซต์ "มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต" ได้จัดทำข้อมูลเป็น 2 ภาษา คือ ไทย และอังกฤษ 12 ก.ย. 56
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคารพิพิธภัณฑ์จักรพันธุ์ โปษยกฤต" 26 ส.ค. 56