นิทรรศการผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
เตรียมพบกับ "นิทรรศการผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต" ณ.มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้
นำชมนิทรรศการโดยผู้บรรยายวันละ 3 รอบ
เวลา 13:00 น. - 14:00 น. / 14:00 น. - 15:00 น. และ 15:00 น. - 16:00 น.
รูปแบบของนิทรรศการจะมีการจัดแสดงภาพเขียน หุ่นกระบอก และผลงานของท่านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
กำหนดการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป... [รายละเอียด]