มูลนิธิฯ ได้จัดสร้างล็อตเก็จพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ฝีมือท่านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เพื่อสะสมบูชาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล (จำนวนจำกัด) 20 ก.พ. 2560
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชมการแสดงหุ่นกระบอก ตำนานสมเด็จพระนเรศวร เรื่องตะเลงพ่าย 30 ก.ย. 2556
เว็บไซต์ "มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต" ได้จัดทำข้อมูลเป็น 2 ภาษา คือ ไทย และอังกฤษ 12 ก.ย. 2556
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคารพิพิธภัณฑ์จักรพันธุ์ โปษยกฤต" 26 ส.ค. 2556
ดวงตราไปรษณียากรชุดพิเศษมหามงคล “อัคราภิรักษศิลปิน” จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 1 ส.ค. 2556