นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต 19 ก.ค. 2561
บริษัท AIA ได้เลือกใช้ภาพหุ่นกระบอก เรื่อง ตะเลงพ่าย ของมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษกฤต ในการจัดทำปฏิทิน และสมุดบันทึกไดอารี่ สำหรับปีพุทธศักราช 2561 4 ก.ค. 2560
มูลนิธิฯ ได้จัดสร้างล็อคเก็ตพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ฝีมือท่านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เพื่อสะสมบูชาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล (จำนวนจำกัด) 20 ก.พ. 2560
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชมการแสดงหุ่นกระบอก ตำนานสมเด็จพระนเรศวร เรื่องตะเลงพ่าย 30 ก.ย. 2556
เว็บไซต์ "มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต" ได้จัดทำข้อมูลเป็น 2 ภาษา คือ ไทย และอังกฤษ 12 ก.ย. 2556